Plan van Aanpak

We helpen de zorgsinstelling met het kiezen van de digitale hulpmiddelen, en gelijktijdig beginnen we al met fundraising, zodat er ook gelden beschikbaar komen voor de gewenste investering. Pas wanneer er zicht is op de hoeveelheid financiële middelen, kan het project worden uitgevoerd.

Stap 1: Inventarisatie

Stichting Kontakt zorgt er voor dat de wensen van de instellingen helder zijn en werkt dit uit.

We voeren hiervoor gesprekken met o.a. de Coördinator Welzijn, voorzitter clientenraad en coördinator vrijwilligers.

Stap 2: Ervaren

De instelling en de Stichting samen, gaan op zoek naar passende hulpmiddelen.

Stiching Kontakt probeert bepaalde hulpmiddelen op proef te krijgen.

Stap 3: Beslissen

De Stichting evalueert met de instelling samen de resultaten. Wanneer het niet bevallen is, gaan we terug naar stap 2.

Wanneer het wel bevallen is, zullen er contacten gelegd worden voor (extra) fundraising.

Stap 4: Nazorg

De Stichting gaat over tot aanschaf van het digitale hulpmiddel en zorgt voor de garantie en contracten voor het onderhoud. En vooral ook de opleiding van het personeel.

Door deze 4 stappen worden de juiste keuzes gemaakt voor de langere termijn.

ANBI status

Stichting Kontakt heeft de ANBI status, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Inmiddels is het traject doorlopen en zijn digitale hulpmiddelen getest.

De Bunterhoek heeft in samenwerking met Stichting Kontakt haar voorkeur uitgesproken voor de Belevenistafel en de Qwiek.up (zie video’s).

Dit betekent dat we ons inzetten om ruim 50.000 euro via fundraising te verzamelen. Via donaties, sponsoring en mensen die op ons gestemd hebben via Rabo ClubSupport.

Doet u mee?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This